Kdo jsme

Mgr. Anna Milerová

Funkce:

Vedoucí oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Vedoucí programu Hravě o prevenci, lektor preventivních programů

Vzdělání:

2000–2003 MU fakulta lékařská, studijní program Specializace ve zdravotnictví, MU Brno studijní obor: Výživa člověka
2003–2005 MU fakulta lékařská, studijní obor Zdravotní vědy, MU Brno
Směr: pedagogická specializace Výživa člověka
2011 Akreditovaný kvalifikační kurz v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
2018 - specializovaná způsobilost v oboru Hygiena a epidemiologie s označením odbornosti specialisty Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii

Mgr. Linda Nevečeřalová

Funkce:

Pracovník oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Lektor preventivních programů

Vzdělání:

2001–2007 Univerzita Palackého v Olomouci, studijní obor rekreologie,
specializace Management životního stylu