Nabídka témat SŠ

První pomoc hravě

Ročník: 1. ročník SŠ

Téma: Soutěžní hra – zásady poskytování první pomoci, první pomoc při ohrožení života, kardiopulmonální resuscitace, praktický nácvik

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a prevence vzniku úrazu a poskytování první pomoci, získání dovedností k provádění resuscitace, právní odpovědnost v oblasti poskytování první pomoci.

Zaměření na rizikové jevy:

  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

První pomoc hravě II

Ročník: 1. ročník SŠ

Téma: Soutěžní hra – zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, první pomoc při náhlých stavech, rizikové sporty – navazuje na program První pomoc hravě

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a prevence vzniku úrazu, zásady poskytování první pomoci při náhlých stavech

Zaměření na rizikové jevy:

  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Mít své tělo ráda

Ročník: 1. ročník SŠ – pouze dívky

Téma: Body image, kult krásy, klamavá reklama, spektrum poruch příjmu potravy, rizika výživových experimentů

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Kritické vnímání mediálních sdělení v oblasti správné výživy, posilování psychosociální dovednosti (posilování sebedůvěry a sebevědomí, používání pozitivní aserce)

Zaměření na rizikové jevy:

  • Spektrum poruch příjmu potravy
  • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování

Reprodukční zdraví

Ročník: 1. ročník SŠ

Téma: Pohlavně přenosné nemoci – prevence a léčba, možná rizika, rizikové skupiny, epidemiologické situace v ČR a ve světě, antikoncepce, bezpečný sex, podpora oddálení prvního pohlavního styku, vhodné kombinovat s programem HOP

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a zvýšení úrovně znalostí o možnostech prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

  • Sexuální rizikové chování

Sexuální zdraví

Ročník: 8.–9. třída

Téma: Sexuální dospívání, souhlas, sexting, online média (např. pornografie), vztahy a partnerství

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

  • Sexuální rizikové chování

Hravě o pohlavně přenosných chorobách

Ročník: 1. ročník SŠ

Téma: Pohlavně přenosné choroby - příznaky, léčba, prevence, výskyt, testování, bezpečný sex

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

  • Sexuální rizikové chování

Hravě o HIV/AIDS

Ročník: 8.­–9. třída

Téma: HIV/AIDS - příznaky, léčba, prevence, výskyt, testování, bezpečný sex, sexuální orientace, genderové role, stigmatizace

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

  • Sexuální rizikové chování

Onko prevence

Ročník: 9. třída

Téma: Obecná prevence nádorových onemocnění, prevence rakoviny kůže, prevence rakoviny varlat, prsu, samovyšetření

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu

Zaměření na rizikové jevy:

  • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování