Nabídka témat ZŠ

Hravě zdravě v duši

Ročník: 4.–6. třída

Téma: Duševní zdraví, zásady psychohygieny (spánek, vztahy, relaxace, sebedůvěra)

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu

Zaměření na rizikové jevy:

 • Prevence v adiktologii - léky, hráčství, jiné návykové chování
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Hravě bez úrazu

Ročník: 1.­–3. třída

Téma: Soutěžní hra -­ úrazy doma, v přírodě, při sportu, zásady správného přivolání první pomoci

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence úrazů,
zvyšování úrovně znalostí o možnostech prevence vzniku úrazu, omezení rizikového chování a tím i nepřímo snížení počtu úrazů

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Rizikové sporty

Hravě o hygieně

Ročník: 1.­–3. třída

Téma: Soutěžní hra – hygiena, dentální hygiena, význam očkování, vhodné kombinovat s programem Putování za zdravím

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, význam pojmu hygiena, správné mytí rukou, dentální hygiena, očkování jako prevence infekčních onemocnění

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Putování za zdravím

Ročník: 3.­–5. třída

Téma: Soutěžní hra -­ stres, kouření, alkohol

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, uvědomění si postoje k drogám, rizika spojená s užíváním návykové látky

Zaměření na rizikové jevy:

 • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Putování za zdravým jídlem

Ročník: 3.–5. třída

Téma: Soutěžní hra -­ správná výživa – pyramida správné výživy, hygiena výživy, sestavení vhodného denního jídelníčku, orientace ve zdravých a nezdravých potravinách, rizikové jídelní chování

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, zlepšení znalostí o správné výživě a postojů ke konzumaci zdraví prospěšných potravin

Zaměření na rizikové jevy:

 • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování

Putování za zdravým pohybem

Ročník: 2.­–5. třída

Téma: Soutěžní hra -­ pohybová pyramida, cviky pro správné držení těla, soutěž v pohybových dovednostech

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybové dovednosti (obratnost, koordinace, dynamická síla), prevence pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity, prevence úrazů

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování
 • Rizikové sporty

Hravě bez úrazu

Ročník: 4.­–6. třída

Téma: Soutěžní hra -­ prevence úrazů při sportu, modelové situace – poskytnutí první pomoci

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence úrazů a zvyšování úrovně znalostí žáků o možnostech prevence vzniku úrazu, základy první pomoci

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Rizikové sporty

Osobní ochrana v mimořádných situacích

Ročník: 6.­–7. třída

Téma: Soutěžní hra - osobní ochrana v mimořádných situacích přírodního charakteru a v situacích způsobených lidským faktorem, evakuace, improvizované prostředky osobní ochrany

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v životu ohrožujících situacích

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Hravě o pohybu

Ročník: 6.–7. třída

Téma:Soutěžní hra – zdravý pohyb – pravdy a mýty, pohybová kompenzace k sedavému životnímu stylu, vliv pohybu na zdraví, pohybové aktivity

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, prevence pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity, kooperace při plnění pohybových aktivit.

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování

První pomoc hravě

Ročník: 7.–9. třída
Téma: Soutěžní hra – zásady poskytování první pomoci, první pomoc při ohrožení života, kardiopulmonální resuscitace, praktický nácvik

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a prevence vzniku úrazu a poskytování první pomoci, získání dovedností k provádění resuscitace, právní odpovědnost v oblasti poskytování první pomoci.

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

První pomoc hravě II

Ročník: 7.–9. třída
Téma: Soutěžní hra – zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, první pomoc při náhlých stavech, rizikové sporty – navazuje na program První pomoc hravě

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a prevence vzniku úrazu, zásady poskytování první pomoci při náhlých stavech

Zaměření na rizikové jevy:

 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Mít své tělo ráda

Ročník: 7.–9. třída – pouze dívky

Téma: Body image, kult krásy, klamavá reklama, spektrum poruch příjmu potravy, rizika výživových experimentů

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Kritické vnímání mediálních sdělení v oblasti správné výživy, posilování psychosociální dovednosti (posilování sebedůvěry a sebevědomí, používání pozitivní aserce)

Zaměření na rizikové jevy:

 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování

Onko prevence

Ročník: 9. třída

Téma: Obecná prevence nádorových onemocnění, prevence rakoviny kůže, prevence rakoviny varlat, prsu, samovyšetření

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu

Zaměření na rizikové jevy:

 • Prevence v adiktologii – léky, hráčství, jiné návykové chování

Reprodukční zdraví

Ročník: 7.–9. třída

Téma: Antikoncepce, bezpečný sex, podpora oddálení prvního pohlavního styku, vhodné kombinovat s programem HOP

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a zvýšení úrovně znalostí o možnostech prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

 • Sexuální rizikové chování

Sexuální zdraví

Ročník: 8.–9. třída

Téma: Sexuální dospívání, souhlas, sexting, online média (např. pornografie), vztahy a partnerství

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

 • Sexuální rizikové chování

Hravě o pohlavně přenosných chorobách

Ročník: 8.­–9. třída

Téma: Pohlavně přenosné choroby - příznaky, léčba, prevence, výskyt, testování, bezpečný sex

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

 • Sexuální rizikové chování

Hravě o HIV/AIDS

Ročník: 8.­–9. třída

Téma: HIV/AIDS - příznaky, léčba, prevence, výskyt, testování, bezpečný sex, sexuální orientace, genderové role, stigmatizace

Časová dotace: 2 x 45 min.

Cíle: Získání poznatků z oblasti lidské sexuality, partnerských vztahů, vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti reprodukčního zdraví, prevence pohlavně přenosných chorob

Zaměření na rizikové jevy:

 • Sexuální rizikové chování